Criminalized Victims

I Danmark anholdes, sigtes og fængsles flere ofre for menneskehandel til prostitution end bagmænd. De menneskehandlede ofre bliver på grund af deres status som tredjelandsborgere, og dermed illegale migranter, anholdt af politiet på for eksempel bordeller, på gaden eller ved udrejse/indrejse i lufthavnen.  Retsligt sigtes de typisk for dokumentfalsk, besiddelse af falske papirer, ulovligt ophold og ulovligt arbejde.  Menneskehandlede sex arbejdere udgør ikke blot en gruppe som er ofre for (bagmænds) organiseret kriminalitet, men som følge af andre tilknyttede retslige sigtelser som kan kategoriseres som kriminaliserede ofre. 

Projekt CRIVIC undersøger menneskehandlede kvinders møde med de danske myndigheder, og den betydning en status som ”offer for menneskehandel” har for ofrenes muligheder og hverdagsliv i Danmark. Med udgangspunkt i de potentielt menneskehandlede kvinders stemmer søger projektet en forståelse for, hvordan de som irregulære sex arbejdere med en status som potentielt menneskehandlede oplever og formår at leve et liv i Danmark uden for systemet. Endvidere søger projektet en forståelse for, hvordan det danske system er organiseret i forhold til at bekæmpe menneskehandel i Danmark. Dette ved at undersøge de udfordringer professionelle oplever inden for det sociale og retslige system i forhold til at identificere potentielt menneskehandlede sex arbejdere.

Projektet er støttet af Rådet for Offerfonden. Offerfonden er oprettet af Folketinget med det formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre og grupper heraf.